Giới thiệu

Trao quyết định thành lập Viện Cơ khí

Viện Cơ khí được thành lập theo Quyết định 532-QĐ/ĐHGTVT ngày 17 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, hợp nhất giữa Khoa Cơ khí và Khoa Kỹ thuật Tàu thủy.

Cùng với sự phát triển của Trường, Viện Cơ khí đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Hiện nay, Viện Cơ khí là một Viện chuyên môn đa ngành, với 07 chuyên ngành bậc Đại học, 01 chuyên ngành bậc Thạc sĩ và 01 chuyên ngành bậc Tiến sĩ. Các hệ đào tạo Liên thông chính quy và Vừa làm vừa học cũng đang được tổ chức đào tạo tại Trường và các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên. Số lượng sinh viên các khóa của Viện hiện nay là hơn 2000 người.

Toàn thể giáo viên Viện Cơ khí

Viện Cơ khí hiện có hơn 60 giảng viên, trong đó có 03 Phó giáo sư, 08 Tiến sỹ, 50 Thạc sĩ và một số giảng viên đang làm Nghiên cứu sinh.

Hiện nay, Viện quản lý 08 Bộ môn, 01 Trung tâm Nghiên cứu – Ứng dụng và Thực hành Cơ khí, trong đó có nhiều thiết bị hiện đại, như Phòng thực hành CAD/CAM/CNC, phòng thực hành kiểm tra chẩn đoán ô tô, máy xếp dỡ, máy xây dựng…

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Viện Cơ khí đã đào tạo hàng ngàn kỹ sư cơ khí giao thông vận tải cho đất nước. Trong thời gian tới, Viện tiếp tục tăng cường chất lượng và quy mô đào tạo, mở rộng ngành nghề, triển khai các chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết với nước ngoài để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Giảng viên và sinh viên Viện Cơ khí chủ động tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và sáng tạo trong và ngoài Trường, giành được nhiều giải thưởng cao từ các cuộc thi: Xe năng lượng mặt trời, Olympic cơ học, Tay nghề Asean, Robocon Techshow, Thiết kế xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu…

Giảng viên các Bộ môn chuyên môn luôn tích cực, năng động trong quan hệ với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp để tham gia thực hiện các đề tài, giải pháp khoa học công nghệ trong thực tiễn sản xuất để nâng cao năng lực, uy tín của Viện và cải thiện đời sống.