Cơ cấu tổ chức & nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

1

Đỗ Hùng Chiến

TS

Viện Trưởng

 

2

Trần Văn Trung

GVC.TS

Phó Viện Trưởng

 

3

Huỳnh Văn Chính

ThS

Phó Viện Trưởng

 

THƯ KÍ VIỆN

1

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

CN

Thư kí

 

2

Nguyễn Thị Lan Anh

CN

Thư kí

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

1

Bùi Thái Dương

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Võ Đình Hiếu

ThS

Giảng viên

 

3

Trần Đình Quốc Thắng

ThS

Giảng viên

 

4

Trần Công Trí

ThS

Giảng viên

 

5

Trần Thị Thanh Trà

KS

Giảng viên

 

6

Lê Văn An

ThS

Giảng viên

 

7

Trần Tiến Đạt

ThS

Giảng viên

 

8

Hộ Ngọc Thế Quang

ThS

Giảng viên

 

9

Bùi Chấn Thạnh

ThS

Giảng viên

 

10

Diệp Lâm Kha Tùng

ThS

Giảng viên

 

11

Trịnh Thái Hưng

ThS

Giảng viên

 

12

Dương Lê Hùng

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô-TÔ

1

Nguyễn Thành Sa

TS

Tổ trưởng BM

 

2

Cao Đào Nam

ThS

Tổ phó BM

 

3

Trần Văn Trung

TS

Phó Viện Trưởng

 

4

Trần Đức Kết

ThS

Giảng viên

 

5

Nguyễn Hữu Hường

PGS.TS

Giảng viên

 

6

Thái Văn Nông

ThS

Giảng viên

 

7

Nguyễn Văn Thắng

ThS

Giảng viên

 

8

Phạm Văn Thức

ThS

Giảng viên

 

9

Dương Minh Thái

ThS

Giảng viên

 

10

Nguyễn Văn Giao

Ths

Giảng viên

 

BỘ MÔN MÁY XẾP DỠ VÀ XÂY DỰNG

1

Nguyễn Danh Chấn

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Nguyễn Văn Hùng

ThS

Tổ phó BM

 

3

Trần Thị Tuyết Trinh

GVC.ThS

Giảng viên

 

4

Hoa Xuân Thắng

ThS

Giảng viên

 

5

Thái Bá Đức

ThS

Giảng viên

 

6

Lê Thanh Đức

ThS

Giảng viên

 

7

Nguyễn Văn Hoàng

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG

1

Lê Công Danh

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Nguyễn Xuân Chiến

ThS

Giảng viên

 

3

Phạm Thành Trung

ThS

Giảng viên

 

4

Phan Quang Định

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN THIẾT KẾ TÀU

1

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Trần Thị Thảo

ThS

Giảng viên

 

3

Lê Đức Cảnh

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU

1

Vũ Ngọc Bích

PGS.TS

Tổ trưởng BM

 

2

Đặng Quốc Toàn

ThS

Tổ phó BM

 

3

Huỳnh Văn Chính

ThS

Phó Viện Trưởng

 

4

Phạm Thị Thu Thanh

ThS

Giảng viên

 

5

Nguyễn Văn Công

ThS

Giảng viên

 

6

Nguyễn Đình Tuyển

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN CƠ KẾT CẤU TÀU THỦY

1

Lê Văn Toàn

TS

Tổ trưởng BM

 

2

Đỗ Hùng Chiến

TS

Viện Trưởng

 

3

Ngô Thị Mai Ka

ThS

Giảng viên

 

4

Đoàn Trung Việt

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH NGOÀI KHƠI

1

Trần Vũ Hải Đăng

ThS

Tổ trưởng BM

 

2

Phạm Xuân Kiên

ThS

Giảng viên

 

3

Nguyễn Anh Quân

ThS

Giảng viên

 

4

Trần Thị Thu Thảo

KS

Giảng viên

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH CƠ KHÍ

1

Trần Văn Công

ThS

Giám đốc TT

 

2

Nguyễn Văn Thuận

KS

Giảng viên

 

3

Đỗ Văn Nghiêm

KS

Giảng viên

 

4

Nguyễn Đăng Năm

KS

Giảng viên

 

5

Nguyễn Sỹ Châu

KS

Giảng viên