Bộ môn Cơ kết cấu tàu thuỷ

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1

Lê Văn Toàn

TS

Tổ trưởng BM

 

2

Đỗ Hùng Chiến

TS

Viện Trưởng

 

3

Ngô Thị Mai Ka

ThS

Giảng viên

 

4

Đoàn Trung Việt

ThS

Giảng viên